logo

kontakt

KOMPLEKSOWY SYSTEM

OFBOR to organizacja dbająca kompleksowo o jakość badań. Trzonem systemu zapewniania jakości jest PKJPA, ale nie istniałby on bez obligatoryjnych kodeksów branżowych oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Ważnymi komponentami systemu są także rozwiązania techniczne platformy e-PKJPA zapewniające sprawną wymianę informacji między sygnatariuszami programu.

Kodeksy

Większość branżowych kodeksów badawczych jest opracowywana przez ESOMAR Word Research. Powstają one każdorazowo przy udziale i konsultacji krajowych stowarzyszeń badawczych z całego świata. OFBOR sukcesywnie inkorporuje nowo powstające regulacje, czyniąc z nich standard obowiązujący swoich członków.

Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Badań Społecznych prawo

Przewodnik ESOMAR World Research - Realizacja wywiadów z udziałem dzieci i młodzieży prawo

Przewodnik ESOMAR/WAPOR – sondaże opinii publicznej i publikowanie wyników badań prawo

Wytyczne ESOMAR na temat utrzymywania różnic pomiędzy badaniami marketingowymi i marketingiem bezpośrednim prawo

Tłumaczenia kolejnych przewodników ESOMAR są w przygotowaniu. Już wkrótce dostępny będzie przewodnik dotyczący badań on-line.

DOŁĄCZ
DO PKJPA