podejscie procesowePodejście procesowe do zarządzania jakością w realizacji badań bazuje na powszechnie wykorzystywanym modelu, na którym oparty jest także międzynarodowy system zarządzania jakością ISO. Zarządzanie procesami wymaga od firm, aby podstawowe procedury – zachodzące zarówno przed realizacją, podczas, jak i po realizacji badania w terenie – zostały zdefiniowane, opisane, udokumentowane i poddane analizie. Wdrożenie zasad i instrukcji opisujących sposób wykonania określonych zadań w ramach procesów zapewnia ich powtarzalność, spójność i jakość ich rezultatów. Pozwala także na podnoszenie jakości poprzez uzupełnianie i ulepszanie czynności w ramach procesu.

Dokumentacja opisu procesów.

 

head standard
PKJPA istnieje od ponad 10 lat. W ramach PKJPA zrealizowano ponad 300 audytów w kilkudziesięciu firmach. Program podlegał w tym czasie licznym udoskonaleniom tak, aby jak najlepiej obejmować zmieniające się na przestrzeni lat procesy realizacji badań. Dziś PKJPA to trzon najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu zapewniania jakości w badaniach rynku. Jest to uznany i szanowany standard, na którym polegają setki klientów.

kropki 02

dolaczdoQ