logo

kontakt

DOŁĄCZ DO PKJPA

PKJPA to trzon najbardziej rozpowszechnionego w Polsce sytemu zapewniania jakości w badaniach rynku. Jest on uznany i szanowany, setki klientów polegają na nim. Kluczową korzyścią z udziału w programie jest uwiarygodnienie usług agencji. Serdecznie zapraszamy do udziału w PKJPA. Program jest otwarty dla wszystkich podmiotów świadczących rzetelne usługi badawcze. Aby dowiedzieć się więcej, jak przystąpić do programu, prosimy o kontakt z Elżbietą Szczypiń, biuro@ofbor.pl, tel. 22 648 45 17.

Jak zostać sygnatariuszem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów PKJPA:

 1. Firma zainteresowana Programem PKJPA przesyła zapytanie do Biura OFBOR
 2. Biuro udziela firmie informacji o tym programie oraz wysyła do firmy wzorcowe dokumenty:
  • Porozumienie PKJPA
  • Standardy PKJPA
  • Wzór umowy e-PKJPA
  • Regulamin Listy Robinsona, jeżeli firma prowadzi badania CATI
  • Dokumentacja audytowa:
   - formularz zgłoszeniowy do audytu
   - regulamin kontroli PKJPA
   - procedura audytu PKJPA
   - definicje badań
 3. Kandydat składa pisemny wniosek o przyjęcie do Programu PKJPA oraz przekazuje do biura (opcjonalnie): dodatkowe informacje o prowadzonej działalności badawczej, odpis aktualny KRS, REGON
 4. Zarząd OFBOR podejmuje decyzję o przyjęciu firmy jako kandydata do Programu PKJPA
 5. Kandydat do programu otrzymuje do podpisania porozumienie. Po podpisaniu tego dokumentu rozpoczyna się dla firmy półroczny okres przygotowawczy wymagany do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji badawczej i przeprowadzenia badań zgodnie z wymogami PKJPA. Firma ma prawo w tym czasie używać tytułu „Kandydata do Programu PKJPA”. Jednocześnie opłacana jest przez firmę kwota wpisowego do Programu PKJPA
 6. Po okresie przygotowawczym następuje kontrolna wizyta inspektora potwierdzająca gotowość kandydata do audytu. Po pozytywnej opinii audytora kandydat może używać tytułu członka Programu PKJPA
 7. Firma bierze udział w najbliższej edycji audytu wraz z pozostałymi członkami programu