Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

Na polskim rynku istnieje kilkaset podmiotów świadczących usługi badawcze, jednak tylko niespełna 30 agencji może poszczycić się certyfikatem PKJPA. Zlecając realizację projektu badawczego, warto sprawdzić, jaką

film1otrzymujemy gwarancję, że zostanie on wykonany rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Firmy mające certyfikat PKJPA taką gwarancję dają.

PKJPA istnieje od ponad 10 lat. W ramach programu zrealizowano ponad 300 audytów w kilkudziesięciu firmach. Program podlegał w tym czasie licznym udoskonaleniom tak  aby  jak najlepiej

film2obejmować zmieniające się na przestrzeni lat procesy realizacji badań. Dziś PKJPA to podstawa najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu zapewniania jakości w badaniach rynku.

Obiektywnie o jakości może mówić jedynie ktoś bezstronny. W przypadku branży badawczej taką funkcję pełnią audytorzy  PKJPA.  To  grupa  doświad-
czonych,    niezależnych    specjalistów,

film3którzy co roku poddają kontroli przestrzeganie  przez    instytuty   bada-
wcze zapisów programu. Ich pozytywny werdykt uprawnia instytut do posługiwa-
nia się znakiem PKJPA.

OFBOR to organizacja dbająca kompleksowo o jakość badań. Trzonem systemu zapewniania jakości jest PKJPA, ale nie istniałby on bez obligatoryjnych kodeksów branżowych

film4oraz  Komisji Odpowiedzialności Zawodo-
wej. Ważnymi komponentami systemu są także rozwiązania techniczne platformy e-PKJPA, wspomagające wymianę informacji między agencjami.