NIEZALEŻNY AUDYT

Obiektywnie o jakości może mówić jedynie ktoś bezstronny. W przypadku branży badawczej taką funkcję pełnią audytorzy PKJPA. To niezależni eksperci, którzy co roku poddają kontroli przestrzeganie przez firmy zapisów programu.

Audytorzy

To grupa niezależnych ekspertów zajmujących się zarządzaniem jakością. W ramach swoich działań zawodowych zajmują się również audytem PKJPA, dostarczając Komisji Odpowiedzialności Zawodowej wyniki pokazujące poziom jakości badań realizowanych w firmach badawczych. Badanie jakości projektów badawczych obejmuje analizę dokumentacji oraz próbki procesów realizacyjnych badań w centralach firm i w oddziałach terenowych. Audytorzy biorą również czynny udział w ciągłym doskonaleniu zapisów normy PKJPA tak, aby wymogi programu z punktu widzenia klientów dawały zawsze gwarancję dobrze i starannie przeprowadzonego badania.

SCHEMAT AUDYTU

Scroll to Top