CERTYFIKAT JAKOŚCI

W Polsce istnieje kilkaset podmiotów badających rynek i opinię, jednak tylko niewiele ponad 30 agencji posiada certyfikat PKJPA. Certyfikowane firmy dają gwarancję rzetelności usług i ich zgodności z surowymi normami jakości.

Certyfikat

Certyfikat PKJPA to dokument przyznawany agencjom badawczym, które pomyślnie przejdą audyt weryfikujący przestrzeganie postanowień programu. Otrzymanie certyfikatu to zwieńczenie niezależnego audytu. Agencje, które z powodzeniem zakończą ten proces mogą powiedzieć, że ich jakość została obiektywnie zweryfikowana. To istotnie odróżnia je od innych, nieaudytowanych podmiotów badawczych, których jakość usług często pozostaje jedynie w sferze deklaracji.
Posiadanie Certyfikatu Jakości Badań PKJPA przez agencję to jasny sygnał dla jej potencjalnych klientów, że jakość jest traktowana przez nią priorytetowo. Certyfikacja firm badawczych w myśl polskiego prawa nie jest obligatoryjna. Program PKJPA jest samoregulacją branżową, która powstała na początku lat 2000 jako wspólna inicjatywa agencji badawczych chcących zaakcentować swoją transparentność i troskę o najwyższą jakość badań. Przed rozpoczęciem współpracy z agencją badawczą warto sprawdzić, czy posiada ona certyfikat PKJPA.

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku to inicjator i administrator Programu PKJPA. Jest związkiem pracodawców skupiającym wyłącznie instytuty badawcze. Został powołany w 1997 r. i jednym z głównych jego celów jest stanowienie oraz propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badania opinii i rynku, a także tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów.
Zgodnie z międzynarodowymi regulacjami etycznymi w tej dziedzinie – przede wszystkim propagowanymi przez ESOMAR – OFBOR przygotował i wciąż udoskonala własne zbiory zasad przeznaczone dla rynku polskiego. Oceną realizacji i przestrzegania tych regulacji zajmuje się Komisja Odpowiedzialności Zawodowej.
Program PKJPA stanowi unikalny zbiór regulacji dotyczących realizacji badań opinii i rynku. Więcej informacji o OFBOR na stronie www.ofbor.pl
Scroll to Top