DOŁĄCZ DO PKJPA

PKJPA to trzon najbardziej rozpowszechnionego w Polsce sytemu zapewniania jakości w badaniach rynku, na którym polegają setki krogram jest otwarty dla wszystkich podmiotów świadczących rzetelne usługi badawcze. Aby dowiedzieć się więcej, jak przystąpić do programu, prosimy o kontakt z biuremlientów. Kluczową korzyścią z udziału w programie jest uwiarygodnienie usług agencji. Serdecznie zapraszamy do udziału w PKJPA. P OFBOR, biuro@ofbor.pl, tel. 22 648 45 17.

Jak zostać sygnatariuszem Programu PKJPA i uzyskać certyfikat jakości badań:

 1. Prześlij zapytanie do Biura OFBOR biuro@ofbor.pl
 1. Otrzymasz rozszerzone informacje o programie oraz wzorcowe dokumenty:
  • Porozumienie PKJPA
  • Standardy PKJPA
  • Dokumentacja audytowa:
   • formularz zgłoszeniowy do audytu
   • regulamin kontroli PKJPA
   • procedura audytu PKJPA
   • definicje badań
 2. Złóż pisemny wniosek o przyjęcie do Programu PKJPA oraz (opcjonalnie): dodatkowe informacje o prowadzonej działalności badawczej, odpis aktualny KRS, REGON, rekomendacje klientów
 3. Zarząd OFBOR podejmuje decyzję o przyjęciu firmy jako kandydata do Programu PKJPA
 4. Otrzymasz do podpisania porozumienie. Po podpisaniu tego dokumentu rozpoczniesz dwumiesięczny okres przygotowawczy wymagany do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji badawczej i przeprowadzenia badań zgodnie z wymogami PKJPA. W tym czasie masz prawo używać tytułu „Kandydata do Programu PKJPA”. Jednocześnie opłać kwotę wpisowego do Programu PKJPA
 5. Po okresie przygotowawczym następuje kontrolna wizyta audytora potwierdzająca Twoją gotowość do audytu. Po pozytywnej opinii audytora otrzymujesz uprawnienia do używania tytułu członka Programu PKJPA oraz możesz odbyć audyt i uzyskać certyfikaty we wnioskowanych dziedzinach, o ile wynik kontroli audytowej będzie pozytywny
 6. W kolejnych latach bierzesz udział w najbliższej edycji audytu wraz z pozostałymi członkami programu
Scroll to Top