logo

kontakt

WYRÓŻNIAJĄCA JAKOŚĆ

thumbl1Na polskim rynku istnieje kilkaset podmiotów świadczących usługi badawcze, jednak tylko niespełna 30 agencji może poszczycić się certyfikatem PKJPA. Zlecając realizację projektu badawczego, warto sprawdzić, jaką otrzymujemy gwarancję, że zostanie on wykonany rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Firmy mające certyfikat PKJPA taką gwarancję dają.

Certyfikat Lista firm OFBOR

 

NIEZALEŻNY AUDYT

thumbl2Obiektywnie o jakości może mówić jedynie ktoś bezstronny. W przypadku branży badawczej taką funkcję pełnią audytorzy PKJPA. To grupa doświadczonych, niezależnych specjalistów, którzy co roku poddają kontroli przestrzeganie przez instytuty badawcze zapisów programu. Ich pozytywny werdykt uprawnia instytut do posługiwania się znakiem PKJPA.

Przebieg audytu Audytorzy

 

main

WIARYGODNY STANDARD

thumbr1PKJPA istnieje od ponad 10 lat. W ramach programu zrealizowano ponad 300 audytów w kilkudziesięciu firmach. Program podlegał w tym czasie licznym udoskonaleniom tak aby jak najlepiej obejmować zmieniające się na przestrzeni lat procesy realizacji badań. Dziś PKJPA to podstawa najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu zapewniania jakości w badaniach rynku.

Historia Podejście procesowe Typy badań 

KOMPLEKSOWY SYSTEM

thumbr2OFBOR to organizacja dbająca kompleksowo o jakość badań. Trzonem systemu zapewniania jakości jest PKJPA, ale nie istniałby on bez obligatoryjnych kodeksów branżowych oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Ważnymi komponentami systemu są także rozwiązania techniczne platformy e-PKJPA, wspomagające wymianę informacji między agencjami.

Kodeksy Komisja e-PKJPA

ribbon

dolacz

main

WYRÓŻNIAJĄCA JAKOŚĆ

thumbl1Na polskim rynku istnieje kilkaset podmiotów świadczących usługi badawcze, jednak tylko niespełna 30 agencji może poszczycić się certyfikatem PKJPA. Zlecając realizację projektu badawczego, warto sprawdzić, jaką otrzymujemy gwarancję, że zostanie on wykonany rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Firmy mające certyfikat PKJPA taką gwarancję dają.

Certyfikat Lista firm OFBOR

 

NIEZALEŻNY AUDYT

thumbl2Obiektywnie o jakości może mówić jedynie ktoś bezstronny. W przypadku branży badawczej taką funkcję pełnią audytorzy PKJPA. To grupa doświadczonych, niezależnych specjalistów, którzy co roku poddają kontroli przestrzeganie przez instytuty badawcze zapisów programu. Ich pozytywny werdykt uprawnia instytut do posługiwania się znakiem PKJPA.

Przebieg audytu Audytorzy

 

KOMPLEKSOWY SYSTEM

thumbr2OFBOR to organizacja dbająca kompleksowo o jakość badań. Trzonem systemu zapewniania jakości jest PKJPA, ale nie istniałby on bez obligatoryjnych kodeksów branżowych oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Ważnymi komponentami systemu są także rozwiązania techniczne platformy e-PKJPA, wspomagające wymianę informacji między agencjami.

Kodeksy Komisja e-PKJPA

WIARYGODNY STANDARD

thumbr1PKJPA istnieje od ponad 10 lat. W ramach programu zrealizowano ponad 300 audytów w kilkudziesięciu firmach. Program podlegał w tym czasie licznym udoskonaleniom tak aby jak najlepiej obejmować zmieniające się na przestrzeni lat procesy realizacji badań. Dziś PKJPA to podstawa najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu zapewniania jakości w badaniach rynku.

Historia Podejście procesowe Typy badań