CERTYFIKAT JAKOŚCI

W Polsce istnieje kilkaset podmiotów badających rynek i opinię, jednak tylko niewiele ponad 30 agencji posiada certyfikat PKJPA. Certyfikowane firmy dają gwarancję rzetelności usług i ich zgodności z surowymi normami jakości.

CERTYFIKAT JAKOŚCI

W Polsce istnieje kilkaset podmiotów badających rynek i opinię, jednak tylko niewiele ponad 30 agencji posiada certyfikat PKJPA. Certyfikowane firmy dają gwarancję rzetelności usług i ich zgodności z surowymi normami jakości.

NIEZALEŻNY AUDYT

Obiektywnie o jakości może mówić jedynie ktoś bezstronny. W przypadku branży badawczej taką funkcję pełnią audytorzy PKJPA. To niezależni eksperci, którzy co roku poddają kontroli przestrzeganie przez firmy zapisów programu.

NIEZALEŻNY AUDYT

Obiektywnie o jakości może mówić jedynie ktoś bezstronny. W przypadku branży badawczej taką funkcję pełnią audytorzy PKJPA. To niezależni eksperci, którzy co roku poddają kontroli przestrzeganie przez firmy zapisów programu.

WIARYGODNY STANDARD

PKJPA istnieje od ponad 20 lat. W ramach programu zrealizowano ponad 600 audytów w kilkudziesięciu firmach. Dziś PKJPA to podstawa najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu zapewniania jakości w badaniach rynku.

WIARYGODNY STANDARD

PKJPA istnieje od ponad 20 lat. W ramach programu zrealizowano ponad 600 audytów w kilkudziesięciu firmach. Dziś PKJPA to podstawa najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu zapewniania jakości w badaniach rynku.

KOMPLEKSOWY SYSTEM

OFBOR to organizacja dbająca kompleksowo o jakość badań. Trzonem systemu zapewniania jakości jest PKJPA, ale nie istniałby on bez obligatoryjnych kodeksów branżowych oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

KOMPLEKSOWY SYSTEM

OFBOR to organizacja dbająca kompleksowo o jakość badań. Trzonem systemu zapewniania jakości jest PKJPA, ale nie istniałby on bez obligatoryjnych kodeksów branżowych oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
Scroll to Top