WYRÓŻNIAJĄCA JAKOŚĆ

Na polskim rynku istnieje kilkaset podmiotów świadczących usługi badawcze, jednak tylko niewiele ponad 30 agencji może poszczycić się certyfikatem PKJPA. Zlecając realizację projektu badawczego, warto sprawdzić, jaką otrzymujemy gwarancję, że zostanie on wykonany rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Firmy mające certyfikat PKJPA taką gwarancję dają.

KOMPLEKSOWY SYSTEM

OFBOR to organizacja dbająca kompleksowo o jakość badań. Trzonem systemu zapewniania jakości jest PKJPA, ale nie istniałby on bez obligatoryjnych kodeksów branżowych oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

PKJPA

Certyfikat Jakości Badań

WIARYGODNY STANDARD

PKJPA istnieje od ponad 20 lat. W ramach programu zrealizowano ponad 600 audytów w kilkudziesięciu firmach. Program podlegał w tym czasie licznym udoskonaleniom tak, aby jak najlepiej obejmować zmieniające się na przestrzeni lat procesy realizacji badań. Dziś PKJPA to podstawa najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu zapewniania jakości w badaniach rynku.

NIEZALEŻNY AUDYT

Obiektywnie o jakości może mówić jedynie ktoś bezstronny. W przypadku branży badawczej taką funkcję pełnią audytorzy PKJPA. To grupa doświadczonych, niezależnych ekspertów, którzy co roku poddają kontroli przestrzeganie przez instytuty badawcze zapisów programu. Ich pozytywny werdykt uprawnia instytut do posługiwania się znakiem PKJPA.
Scroll to Top