logo

kontakt

NIEZALEŻNY AUDYT

Obiektywnie o jakości może mówić jedynie ktoś bezstronny. W przypadku branży badawczej taką funkcję pełnią audytorzy PKJPA. To grupa doświadczonych, niezależnych specjalistów, którzy co roku poddają kontroli przestrzeganie przez instytuty badawcze zapisów programu. Ich pozytywny werdykt uprawnia instytut do posługiwania się znakiem PKJPA.

Audytorzy

To grupa niezależnych ekspertów zajmujących się zarządzaniem jakością. W ramach swoich działań zawodowych zajmują się również audytem PKJPA, dostarczając Komisji Odpowiedzialności Zawodowej wyniki pokazujące poziom jakości badań realizowanych w firmach badawczych. Badanie jakości projektów badawczych obejmuje analizę dokumentacji oraz próbki procesów realizacyjnych badań w centralach firm i w oddziałach terenowych. Audytorzy biorą również czynny udział w ciągłym doskonaleniu zapisów normy PKJPA tak, aby wymogi programu z punktu widzenia klientów dawały zawsze gwarancję dobrze i starannie przeprowadzonego badania.

DOŁĄCZ
DO PKJPA